AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

PER A PROFESSIONALS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA DE CENTRE

Formadora: Sandra Grau - Psicòloga i orientadora

Formació 100% online - Durada: 100 hores

CURS D'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA:

El curs està dissenyat per al professorat de l'especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA que treballa en centres educatius.

És important detectar les necessitats dels nostres alumnes per tal d'oferir la resposta educativa que els ajudi a assolir l’èxit acadèmic. 

Malgrat fa anys que la normativa parla de la possibilitat que el professional d'orientació educativa faci avaluacions psicopedagògiques en els centres, la realitat està a anys llum. Som poques les orientadores i orientadors que col·laborem amb l’EAP fent aquesta tasca. És cert que és una actuació complexa i que ens l’hem de prendre amb molta rigorositat i professionalitat. Per això és important formar-se.

OBJECTIUS:

Capacitar als orientadors educatius de centre per fer l'avaluació psicopedagògica dels alumnes que ho requereixin.

CONTINGUTS:

1. Introducció a l’avaluació psicopedagògica.

1.1. Què entenem per avaluació psicopedagògica? 
1.2. Contextualització de la intervenció de l’orientador educatiu 
1.3. EAP i Orientador educatiu 

2. L’avaluació dins el context escolar. Dos moments per fer avaluacions en els centres. 

2.1. Screening a inici de curs 
2.2. Detecció de necessitats d’un alumne 
2.2.1. 1a fase: Recollida de la demanda 
2.2.2. 2a fase: Avaluació psicopedagògica 
2.2.3. 3a fase: Anàlisi i interpretació 
2.2.4. 4a fase: Proposta d’intervenció i seguiment 

3. QUINS TESTOS PODEM PASSAR

3.1. RAVEN 
3.2. WISC-V
3.3. PROLEC-SE-R 
3.4. PROESC-SE
3.5. TALEC 
3.6. Caras 
3.7. D2 
3.8. FIGURA DE REY 
3.9. Lateralitat: HPL i REVERSAL 
3.10. PIC-J 
3.11. CREA
3.12. SENA 

4. QUINES PROVES PASSAR PER A CADA TRASTORN

4.1. Dislèxia 
4.2. TDA-H 
4.3. Altes capacitats 
4.4. TDL

5. Completar la valoració.  Cal una derivació? 

6. Retorn de l’avaluació psicopedagògica a la família, l’alumne i el professor. Informe dels resultats.

7. INTERVENCIÓ A L’AULA.

8. PLA DE SUPORT INDIVIDUALITZAT.

9. CASOS PRÀCTICS.

10. PER ON COMENÇO? Quines proves psicotècniques comprar.